Otevření komunitního centra obce Žarošice

Nositel projektu: 
obec Žarošice
Obec: 
Žarošice
Celková částka: 
813 000 Kč
Výše dotace: 
813 000 Kč
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
1
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků