Pečujeme rádi

Nositel projektu: 
Educante z.s.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 786 684 Kč
Výše dotace: 
1 518 682 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Výzva č.: 
8
Fiche: 
27. Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje

Žadatelem o dotaci je spolek Educante, z.s., jehož hlavním posláním je podpora seniorů, osob se zdravotním postižením a domácích pečujících.

Cílem projektu je zvýšit úroveň domácí péče. Je bezpochyb, že domácí prostředí je pro seniora či pacienta mnohem lepší volbou než umístění do cizího stacionáře. Stát se domácím pečujícím je jistě velmi těžké rozhodnutí. Zda vše zvládnu zkloubit, obstarat a zařídit. Tyto základní problémy mají všichni nově začínající domácí pečující stejné. V tuto chvíli jim mohou pomoci pracovníci z Educante, kteří ochotně domácím pečujícím poskytují informace, praktické rady, psychickou podporu a potřebné vzdělání.