Podmínky a pravidla

K 30.6.2021 je ukončen příjem rezervací na veškerý mobiliář pro pořádání akcí.

Seznamte se s podmínkami využití vybavení na Vámi pořádané akce:

Nejdůležitějšími podmínkami jsou:

  1. nekomerčnost akce  - akce neslouží primárně k zisku pořadatele, vybírané vstupné je určeno na pokrytí nákladů, akce není postavena na sponzoringu komerčních subjektů
  2. otevřenost akce - přístup široké veřejnosti, nikoliv pro uzavřenou společnost
  3. začlenění MAS jako spolupořadatele akce - umístění loga MAS a vysvětlující informace na plakáty, označení poskytnutého vybavení cedulkamí, ohlášení moderátorem
  4. uzavření smlouvy o zodpovědnosti za svěřené vybavení - dodržení podmínek provozního řádu, uhrazení manipulačního poplatku, zajištění proti poškození a krádeži

Směrnici o zapůjčení mobiliáře naleznete pod následujícím odkazem: směrnice

Sklad mobiliáře najdete na ulici Žižkova 1033, Kyjov 69701 viz. následující mapa