Podpora prodeje vína

Nositel projektu: 
Josef Dufek
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
538 450 Kč
Výše dotace: 
214 840 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Žadatelem o dotaci je rodinné vinařství pana Josefa Dufka, které se nachází ve vinařské obci Svatobořice-Mistřín, v srdci Moravského Slovácka. 

Tento projekt je zaměřen na konečnou fázi výroby vína, a to především na převážení vína a lahví s vínem v rámci skladových prostorů novým elektrickým vozíkem. Dále byl z dotace pořízen velkokapacitní stan, které souží převážně k propagaci vinařství a prodeji vín na nejrůznějších akcích a výstavách.