Pořízení automobilu kategorie N1

Nositel projektu: 
Pražírna Kyjov s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
800 000 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Projekt se týká rozšíření činnosti podniku Pražírna Kyjov s.r.o. Výsledkem projektu je přidání dalšího prodejního kanálu společnosti Pražírna Kyjov. Tímto kanálem je stánkový prodej a prodej domácí pražené kávy na společenských akcích jako jsou gastronomické, hudební a další festivaly. Pro pohodlné zásobování a logistiku v rámci stánkového prodeje je nákup automobilu kategorie N1 nutností. Díky rozšíření prodejních kanálů se očekává zvýšení prodeje, čímž dojde k rozvoji malého podniku Pražírna Kyjov. Díky tomuto rozvoji dojde také k rozvoji dodavatelů např. dortů nebo lokálních producentů alkoholických i nealkoholických nápojů. Stánkový prodej bude mít pozitivní vliv také na rozvoj komunitního života v obcích na území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.