Pořízení nádob na uskladnění vína

Nositel projektu: 
Petr Bunža
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
352 600 Kč
Výše dotace: 
176 300 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Pan Petr Bunža se zabývá pěstováním vinné révy, výrobou vína a hroznového moštu. Jeho firma obhospodařuje asi 15 hektarů vinic. Za svou produkci vín získal pan Bunža několik ocenění nejen na tuzemských, ale i zahraničních výstavách.

Jelikož se obor vinařství v našem regionu velmi rychle rozvíjí, reaguje i pan Bunža na potřeby modernizace provozu a zefektivnění a zkvalitnění výroby vín. V rámci poskytnuté dotace byly pořízeny celkem 4 nerezové nádoby na uskladňování vína. Tímto krokem se firmě zvýšila i kapacita výroby vín.  Díky modernizaci provozu firma posílila svou pozici na trhu.