Pořízení nové IT techniky do společnosti Stavby Juras, s r.o.

Nositel projektu: 
Stavby Juras s.r.o.
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
180 000 Kč
Výše dotace: 
81 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Projekt se zaměřuje na vybavení IT technikou nově vzniklých kanceláří v místě sídla firmy Stavby Juras s r.o. Cílem projektu je tedy pořízení moderní výpočetní techniky, která bude sloužit pro ekonomickou činnost v oblasti stavebnictví. Výsledkem projektu je pořízení 1 x notebook, 2 x PC stanice včetně LCD monitor a 1 x projektor. Výsledkem projektu budou moderně vybavené kanceláře s technikou, která bude splňovat potřeby žadatele.