Pořízení nového technologického vybavení-brousící stroj-pro společnost brusmar tools s.r.o.

Nositel projektu: 
brusmar tools s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 350 000 Kč
Výše dotace: 
360 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Kvůli zvýšení konkurenceschopnosti a podpory vlastního rozvoje se žadatel rozhodl realizovat projekt, který je zaměřen na pořízení automatické brusky na broušení na plocho. Žadatel takovou technologií doposud nedisponuje a tuto službu nabízí jen v kooperaci a kvůli rostoucí poptávce po broušení nástrojů, které vyžadují takový typ broušení, se rozhodl pořízení stroje realizovat. Výsledkem projektu je nákup automatické brusky.