Pořízení pásového dumperu

Nositel projektu: 
C-Services s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
289 000 Kč
Výše dotace: 
130 050 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je pořízení pásového dumperu pro využití při stavební činnosti žadatele. Díky pořízeným pásového dumperu dojde ke zefektivnění podnikatelské činnosti a zvýšení konkurenceschopnosti firmy C-Services s.r.o.. Firma bude moci efektivněji pracovat i v místech se složitějším terénem a zrychlit tím proces výstavby. Hlavní přínosy projektu: zvýšení kapacity výstavby, efektivnější a kvalitnější výstavba, zlepšení konkurenceschopnosti podniku, modernizace strojového vybavení.