Pořízení stroje

Nositel projektu: 
Jiří Antoš
Obec: 
Vacenovice
Celková částka: 
165 000 Kč
Výše dotace: 
74 250 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Výsledkem projektu bude provoz 1 kusu výrobního stroje - kolíkovačky. Tento stroj je vhodný pro automatizovanou práci, což se odrazí v rychlosti provedení pracovní činnosti a žadatel dosáhne vyšší přesnosti. Nově se po jednom sešlápnutí pedálu upne obrobek a provede se současně vrtání několika otvorů současně např. rohy, zdířky na kolíky. Výsledný polotovar pak bude podpěrka, pojezd pro šuplíky a různá uchycení částí nábytku.