Pořízení techniky pro osečkování - Vinařství Kněží hora

Nositel projektu: 
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
175 269 Kč
Výše dotace: 
71 190 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Žadatelem je zemědělský subjekt - vinařství, které se zabývá jak zpracováním finálního produktu, tak zemědělskou prvovýrobou - pěstováním plodin pro pozdější zpracování.

Předmětem projektu bylo pořízení vhodné techniky pro úpravu vinné révy - osečkovač letorostů. Pořízení tohoto zařízení vede ke zvýšení efektivity práce. Bez žádoucího stroje osečkovače bylo nutné až doposud zapojovat velký počet pracovníků, kteří tuto práci museli vykonávat manuálně. Po zakoupení osečkovače tak mohou být tito pracovníci využiti při jiných činnostech.