Pořízení technologie pro zkvalitnění a rozšíření služeb DJ KOBE

Nositel projektu: 
Jakub Robek
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
350 900 Kč
Výše dotace: 
157 905 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je rozšíření činnosti Jakuba Robka, který působí jako DJ. Konkrétně se jedná o pořízení hliníkové konstrukce včetně střechy. Dík této konstrukci nebude Jakub Robek limitován počasím a bude možné vykonávat předmět jeho podnikatelské činnosti i za nepříznivých podmínek. Zároveň bude možné realizovat akce i pro pořadatele, kteří nedisponují vlastním podiem. Výsledkem projektu je rozšířená činnost Jakuba Robka o plně funkční pódium, které má kvalitní hliníkovou konstrukci a je současně vybaveno zastřešením. Díky realizaci projektu bude Jakub Robek schopen realizovat svoji podnikatelskou činnost i za nepříznivých meteorologických podmínek a nebude vystaven riziku poškození osvětlovací a ozvučovací techniky.