Pořízení traktoru pro lesní hospodářství

Nositel projektu: 
Obec Sobůlky
Obec: 
Sobůlky
Celková částka: 
1 962 620 Kč
Výše dotace: 
972 549 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
16. Lesnické technologie

Obec Sobůlky hospodaří na 108 ha lesa. Do teďneměla pro obhospodařování lesa k dispozici žádnou podobnou technologii, tu si doposud obec pouze pronajímala.

Předmětem projektu bylo pořízení vlastního moderního traktoru s potřebným příslušenstvím. Tímto nákupem se podpoří především lesnická činnost na Kyjovsku a zvýšila se konkurenceschpnost žadatele. Pořízený stroj je nápomocen při obnově, výchově a těžbě lesních porostů včetně přibližování dříví. Díky moderní technice je práce s tímto zařízením ekologičtější, přesnější, rychlejší a šetrnější k okolí. Také se zvýšila bezpečnost a pohodlí pracovníků při prováděné práci. Dochází ke zvýšení efektivity a kvality práce a snížení namáhavosti.