Pořízení viničního traktoru

Nositel projektu: 
Ježovské vinohrady, s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 851 884 Kč
Výše dotace: 
495 000 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekt firmy Ježovské vinohrady je zaměřen na modernizaci zemědělského podniku. Předmětem zemědělské činnosti je pěstování vinné révy. V současné době obhospodařuje 18,73 ha zemědělské půdy. 

Z dotace byl pořízen kolový traktor s čelním nakladačem a příslušenstvím (lopata, paletizační vidle). Nový traktor urychluje a usnadňuje práce ve vinicích. Díky pořízení traktoru vzniká ve firmě i nové pracovní místo.