Pořízení vybavení veterinární ordinace v Kyjově

Nositel projektu: 
Martina Vašíčková
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
677 600 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Výsledkem projektu je nákup mobilního rentgenu pro novou veterinární ordinaci Animal Help, která klade důraz na osobní přístup ke každému jedinému klientovi. Od objednávkového systému si žadatelka slibuje optimalizaci času a zlepšení efektivity práce. S mobilním RTG může získat nové klienty, protože v okolí mobilní RTG nikdo neprovozuje. Dále by žadatelka pro klienty chtěla držet pohotovost na telefonu, protože nejbližší pohotovost je v Hodoníně nebo až v Uherském Hradišti. Neméně je pro žadatelku důležité vytvořit pro klienty příjemné prostředí, do kterého se budou rádi vracet. Výsledkem budou spokojení klienti, kteří u žadatelky najdou služby, které jim zatím chybí a budou se k žadatelce rádi vracet.