POSEZENÍ NA VÝLETIŠTI

Nositel projektu: 
Obec Skalka
Obec: 
Skalka
Celková částka: 
160 000 Kč
Výše dotace: 
144 000 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic