Posílení technologie pro lesní hospodářství Vracov

Nositel projektu: 
Město Vracov
Obec: 
Vracov
Celková částka: 
1 647 415 Kč
Výše dotace: 
823 707 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
16. Lesnické technologie

Město Vracov hospodaří na 190 ha lesa. Až doposud nemělo město pro obhospodařování lesa k dispozici žádnou vlastní technologii. Traktor a podobná zařízení si město na práci vždy pronajímalo. 

Předmětem projektu je pořízení technologie pro lesní hospodářství. Jedná se o univerzální kolový traktor s vlekem, který je vhodný nejen pro každodenní použití v lese, ale také pro práci v kombinaci s těžkým připojeným nářadím. Pořízený stroj je nápomocen při obnově, výchově a těžbě lesních porostů včetně přibližování dříví. Díky moderní technice je práce s tímto zařízením ekologičtější, přesnější, rychlejší a šetrnější k okolí. Také se zvýšila bezpečnost a pohodlí pracovníků při prováděné práci. Došlo také ke zvýšení efektivity a kvality práce a snížení namáhavosti vykonávané práce.