Poutní místo Žarošice

Typ výletu: 
Auto
Kolo
Obtížnost výletu: 
Lehký

Již od 14. století fungovala v Žarošicích samostatná farnost, ale veškerý náboženský život se odehrával v nedaleké osadě Silničná, kde se ve vinicích rozléhal klášter. Po zrušení tohoto kláštera za Josefa II. začaly davy poutníků směřovat do Žarošic. Na poutě každoročně putovalo několik desitíek tisíc poutníků. Byly vytvořeny krásné ceremonie a modlitby, které se zachovaly až do dnešních dnů. Toto místo je významné právě díky velké síle a soudržnosti poutníků a občanů, ktěří nenechali poutě upadnout ani v době josefínských reforem a totalitního režimu. V Žarošicích je velmi známa Zlatá sobota, která vznikla právě ve spojení s historií tohoto poutního místa. Dne 11. 9. 1785 totiž zachránil dav poutníků z chátrajícího kláštera na Silničné sochu Staré Matky Boží a přenesl ji průvodem za doprovodu hořicích svíček do Žarošic, do kostela sv. Anny. A tak se každý rok už postaletí sjíždí poutníci v Žarošicích vždy druhou sobotu v září a stejným průvodem oslavují sochu Staré Matky Boží. Každý si přivze ze své farnosti sochu Panny Marie a symbolicky ji přenáší za doprovodu krojovaných přes vesnicí až do kostela. Tak jako byla kdysi poutníky zachráněna a přenesena socha Staré Matky Boží ze Silničné do Žarošic. Krojovaní, věřící, všichni poutnící se zde sjíždějí z blízkého i dalekého okolí, například i ze Slovenska. Sjíždějí se zde také i nevěřcí, aby se mohli podívat na krásný průvod obcí. Je to nejen duchovní zážitek, ale právě také krásná přehlídka krojů z různých krajin, kterou umocňují hořící svíce v dlouhém průvodu obcí. Jde tedy nejen o duchovní, ale také kulturní zažitetk. Tato pouť je doprovázená atrakcemi, kolotočemi a stánkaři. Obec Žarošice také dprovází sposuta dalších krásných legend, o kterých se můžete dovědět také přímo na poutním místě. Navšívit lze i místní muzeum, historicky zajímavé osady Zdravá voda a SIlničná. V nedalekém Janově Dvoře se nachází nově vybudovaná cyklostezka obklopena krásnou krajinou.