Práce všeho druhu

Nositel projektu: 
Miroslav Malíšek
Obec: 
Bukovany
Celková částka: 
284 750 Kč
Výše dotace: 
170 850 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků