Přestavba objektu - "Malovaný dům"

Nositel projektu: 
obec Svatobořice-Mistřín
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
119 000 Kč
Výše dotace: 
119 000 Kč
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
1
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků