Přesunuli jsme informace o pořádaných akcích v regionu pouze na naše facebookové stránky.

Termín akce: 
01.01.2030

Z důvodu omezených personálních kapacit jsme přesunuli informace o pořádaných akcích v regionu pouze na náše facebookové stránky.

Odkaz zde: https://www.facebook.com/Kyjovsk%C3%A9-Slov%C3%A1cko-v-pohybu-100606900096514