Projektová dokumentace k dostavbě areálu Bukovanský mlýn

Nositel projektu: 
Bukovanský mlýn, s.r.o.
Obec: 
Bukovany
Celková částka: 
470 000 Kč
Výše dotace: 
470 000 Kč
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
2