Propojení cyklostezky Kyjov - Bohuslavice s místní částí Kyjov-Boršov

Nositel projektu: 
Město Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
3 355 814 Kč
Výše dotace: 
3 188 023 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
11
Fiche: 
18. Cyklostezky a cyklotrasy

Vybudováním zcela nového úseku, který umožní bezpečné a ucelené propojení cyklostezky Kyjov - Bohuslavice s místní částí Boršov, dojde ke zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel regionu, jako jsou cesty do škol, za prací a za službami a tím pádem lepšímu využití příhodných podmínek pro jízdu na kole. V neposlední řadě pak bude cyklostezka sloužit jako prostředek pro trávení volného času, a to především díky přímému napojení na další existující sít cyklostezek v regionu. Projekt navazuje na již realizovaný úsek cyklostezky Kyjov - Bohuslavice.