Rekonstrukce fasády Kaple sv. Václava v Ostrovánkách

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Lovčice u Kyjova
Obec: 
Lovčice
Celková částka: 
689 732 Kč
Výše dotace: 
620 758 Kč
Rok zahájení: 
2009
Rok ukončení: 
2010
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
2
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener