Rekonstrukce kulturního domu v Násedlovicích

Nositel projektu: 
Obec Násedlovice
Obec: 
Násedlovice
Celková částka: 
800 000 Kč
Výše dotace: 
640 000 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci projektu dojde k rekonstrukci obložení sálu, vestibulu a přilehlých chodeb. Dále dojde k výměně dveří mezi vestibulem a sálem, vestibulem a chodbou a v zádveří vestibulu. Ve vestibulu proběhne výměna nábytku v kuchyňském koutku. Výsledkem projektu bude rekonstruovaný sál a jeho zázemí s kuchyňkou pro krásnější, modernější a praktičtější místo pro kulturní aktivity občanů, spolků i všech návštěvníků Násedlovic.