Rekonstrukce odborné IT učebny

Nositel projektu: 
Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace
Obec: 
Žeravice
Celková částka: 
632 855 Kč
Výše dotace: 
601 213 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Předmětem projektu je vybudování nové IT učebny. Projekt je navázán na klíčové kompetence práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a cizí jazyky. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, pořízení vybavení a pomůcek do odborné IT učebny. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.