Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Nositel projektu: 
Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace
Obec: 
Žeravice
Celková částka: 
1 971 312 Kč
Výše dotace: 
1 872 746 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
1
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Základní škola Žeravice se rozhodla pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky vybudovat a vybavit novou odbornou učebnu fyziky. 

Nová učebna disponuje vybavením pro aplikaci moderních výukovýćh metod v hodinách fyziky a dalších předmětech z oblasti přírodních věd. Výuka s moderními pomůckami je pro žáky názornější, atraktivnější a ve vyučování mohou provádět nejrůznější pokusy. Dále byla zajištěna vnitřní konektivita budovy, díky níž škola disponuje nejmodernější infrastrukturou pro výuku ve 21. století.