Rekonstrukce stropu kulturního domu v Nenkovicích

Nositel projektu: 
Obec Nenkovice
Obec: 
Nenkovice
Celková částka: 
684 860 Kč
Výše dotace: 
547 888 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je rekonstrukce stropu kulturního domu v Nenkovicích. Bude provedena rekonstrukce stropu v přízemí a rekonstrukce stropu se zateplením v I. patře budovy. Výsledkem projektu bude částečná rekonstrukce kulturního domu, po jejímž ukončení zde bude možné dále organizovat řadu akcí pořádaných obcí či Základní školou a Mateřskou školou Nenkovice. Dojde ke zkvalitnění užitných prostor za současného snížení nákladů na vytápění.