Rekonstrukce suterénu kulturního domu

Nositel projektu: 
Obec Lovčice
Obec: 
Lovčice
Celková částka: 
1 813 751 Kč
Výše dotace: 
1 198 400 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt se týká stavebních úprav kulturního domu v obci Lovčice. Jedná se stavební úpravy uvnitř budovy v prostorách současného baru. Předmětem prací je provedení modernizace budovy pouze v 1PP a týká se to celého 1. patra. Navržené práce mají charakter rekonstrukce, modernizace a údržby. Výsledkem projektu je zrekonstruovaný a využívaný prostor 1.PP kulturního domu. Zároveň bude vytvořeno zázemí pro činnost nově vzniklých spolků a obec se již nebude potýkat s nevyhovujícími prostory pro zázemí.