Rekonstrukce učeben fyziky

Nositel projektu: 
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
2 535 775 Kč
Výše dotace: 
2 408 986 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Cílem projektu je zlepšení výuky přírodních věd na škole pomocí rekonstrukce 2 učeben fyziky a pořízení schodelezu pro zajištění bezbariérovosti. Zaměření projektu bude zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní věd. Dílčími cíli projektu jsou: modernizace výuky, zkvalitnění výuky, zlepšení dovedností, zvýšení zájmu o výuku. Projektem budou podporovány takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Díky modernímu zázemí pro výuku přírodovědných předmětů (fyziky) se počítá se zvýšeným zájmem o přírodovědné předměty, kdy žáky bude fyzika více bavit. V takovém případě bude mít vzdělání žáků lepší výsledky a trvalejší hodnotu. Bude budována větší důvěra mezi vyučujícím a žákem. Žáci se naučí více samostatnosti nebo i týmové spolupráce a zodpovědnosti. Vyučující budou těžit z moderního a bezpečného prostředí, moderních pomůcek, které umožní inovaci výuky a reakci na nejnovější trendy ve vědě a vzdělávání.