Rekonstrukce víceúčelové multimediální učebny ZŠ Moravany

Nositel projektu: 
Základní škola a Mateřská škola Moravany, okres Hodonín, příspěvková organizace
Obec: 
Moravany
Celková částka: 
902 048 Kč
Výše dotace: 
856 946 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
12
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Cílem projektu je zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Moravany moderní odbornou víceúčelovou multimediální učebnou pro výuku předmětů Anglický jazyk, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Pracovní výchova a Informatika. Odborná víceúčelová multimediální učebna projde drobnými stavebními úpravami, a bude vybavena novým nábytkem, moderní ICT technikou a výukovými pomůckami pro výuku výše uvedených předmětů.