Rekonstrukce a vybavení kulturně společenské místnosti

Nositel projektu: 
Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
527 774 Kč
Výše dotace: 
399 743 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci projektu dojde k rekonstrukci bývalé knihovny, která bude nově využívána jako kulturně společenská místnost. Dojde k obložení stěn akustickými deskami, instalaci elektrických rozvodů a osvětlení, rozvodu internetových zásuvek a vybavení nábytkem, včetně vybavení projekční technikou - televize, počítač, monitor. Projekční technika bude využívána v rámci kulturních a spolkových akcích pro veřejnost.