Renesanční zámeček Kyjov

Typ výletu: 
Pěší
Obtížnost výletu: 
Lehký

Okolo roku 1548 vystavěl Jan Kuna z Kunštátu v Kyjově na zbořeništi staré tvrze renesanční zámeček. O necelých sto let později byl zámek zničen požárem a byl vybudován znovu. Podlouhlá přístavba spojující obě starší budovy pochází z 18. století. Při opravě v roce 1911 bylo průčelí vyzdobeno sgrafity. V současné době zde sídlí Vlastivědné muzeum Kyjov. Nachází se zde tři stálé expozice. Pravěk Kyjovska, což je archeologická expozice dokladující osídlení Kyjovska již od starší doby kamenné. Druhá expozice je nazvána Cesta slovácké vesnice od feudalismu k socialismu, kde je možné obdivovat vývoj lidového oděvu, je zde také ukázka typické slovácké jizby, dobového nádobí a nářadí. Poslední část muzea je věnována přírodovědné výstavě.