Revitalizace osvětlení sálu v budově sokolovny

Nositel projektu: 
Obec Bukovany
Obec: 
Bukovany
Celková částka: 
164 554 Kč
Výše dotace: 
131 643 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projektem se jedná o výměnu zastaralých nedostatečně funkčních 36 světel v sokolovně v Bukovanech, která slouží k realizaci kulturních a spolkových aktivit v obci Bukovany. Bezpečnějším krytým a důkladnějším osvětlení se zlepší provozní podmínky a úspora energie v sálu sokolovny při všech aktivitách pro kulturu a spolků v tomto objektu.