Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Řídící výbor MAP - setkání 3. 11. 2017

Na jednání Řídícího výboru byli členové seznámeni s aktivitami v projektu, plány do budoucna, zásadními výstupy. Nejedůležitějšími body v programu bylo schvalování investičních záměrů škol ve Strategickém rámci MAP, vypořádání připomínek k Analytické části a prioritizace návrhů aktivit, kterými budeme naplňovat vizi a strategii v rozvoji vzdělávání, tak jak je popsána v dokumentu.