Rodinné centrum Ratíškovice

Nositel projektu: 
Rodinné a farní centrum Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
306 432 Kč
Výše dotace: 
270 472 Kč
Rok zahájení: 
2009
Rok ukončení: 
2010
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
2
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic