Rozšíření prostor pro zrání vína

Nositel projektu: 
Tomáš Krist
Obec: 
Milotice
Celková částka: 
1 463 000 Kč
Výše dotace: 
731 500 Kč
Rok zahájení: 
2008
Rok ukončení: 
2009
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
1
Fiche: 
1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským pro