Rozšíření služeb firmy Jeřela

Nositel projektu: 
RUDOLF JEŘELA
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
125 118 Kč
Výše dotace: 
75 070 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2015
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků