Rozšíření vybavení dílny - nákup brusky SPB950 C BULDOG 3

Nositel projektu: 
Petr Holcman
Obec: 
Skoronice
Celková částka: 
250 000 Kč
Výše dotace: 
150 000 Kč
Rok zahájení: 
2011
Rok ukončení: 
2012
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
4
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků