Rozvoj a modernizace firmy

Nositel projektu: 
Karel Komňacký
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
180 000 Kč
Výše dotace: 
108 000 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
2
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků