Rozvoj a modernizace truhlářství Jeřela

Nositel projektu: 
Rudolf Jeřela
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
401 420 Kč
Výše dotace: 
240 852 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2012
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků