Rozvoj neziskové organizace Educante, z.s.

Nositel projektu: 
Educante z.s.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
307 998 Kč
Výše dotace: 
246 398 Kč
Rok zahájení: 
2023
Rok ukončení: 
2024
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci realizace projektu půjde o materiální vybavení prostor nezbytných pro zajištění chodu realizačního týmu, pro členskou základnu a širokovou veřejnost (zpravidla děti s postižením a jejich rodiče, pečující osoby a další osoby s duševním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením). Vybavení bude využívat cílová skupina popsaná výše min. 4x týdně v rosahu 3-5 hod. za den v rámci programů, mezi které bude patřit poradenství, terapie, nácviky, workshopy a např. skupinové aktivity. Do multisenzorické místnosti Educante z.s. žádá o možnost koupit bublinkový válec, vodopád z optických vláken, space projektor, zesilovač zvuku s reproduktory, který umí samostatně měnit intenzitu zvuku a vibrace (ty děti s postižením vnímají významně odlišně), zátěžovou přikrývku na rozvoj smyslové stimulace, zrcadlovou kolu s reflektorem na podporu obrazové stimulace a také polohovací vaky, jež děti s tělesným postižením ocení při umístění do relaxační polohy. Dojde k vybavení klientské poradny. Dále dojde ke koupi kancelářského nábytku a IT techniky. Výsledkem projektu je profesionalizace neziskové organizace Educante z.s. v oblasti odborné a relaxační práce s členskou základnou a veřejností.