Rozvoj organizace Place for everybody, z.s. vedoucí k podpoře rodin v regionu

Nositel projektu: 
Place for everybody z.s.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
180 640 Kč
Výše dotace: 
144 512 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci realizace projektu půjde o materiální dovybavení prostor pro přímou práci s klienty. Konkrétně se bude jednat o část metodickou/odbornou (interaktivní tabule, bezdrátové audio, tiskárna, terapeutické pomůcky a diagnostické testy), vybavení (sedačka pro klienty, zvukový paravan, zamykatelná skříň, skartovačka a kuchyňská linka se základním vybavením). Výsledkem projektu je profesionalizace neziskové organizace Place for everybody z.s. v oblasti sociálně-terapeutické práce s klienty.