Rozvoj podnikání

Nositel projektu: 
Oldřich Hartl
Obec: 
Stavěšice
Celková částka: 
592 560 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Výsledkem projektu je podpora OSVČ, který se věnuje výstavbě bytových a nebytových budov a dále specializované stavební činnost, jako jsou přípravné stavební práce, příprava staveniště před výstavbou, zemní práce s tím spojené, montáže oken a dveří. V rámci projektu žadatel zakoupí nákladní vozidlo kategorie N1, které bude sloužit k přepravě materiálu, pomůcek, připravků spojených s činností žadatele.