Rozvoj podnikání firmy Buchlovský

Nositel projektu: 
Tomáš Buchlovský
Obec: 
Archlebov
Celková částka: 
350 000 Kč
Výše dotace: 
157 500 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu dojde k pořízení nového kompresoru, který umožní potřebný vyšší výkon za nižší provozní náklady, a pořízení lakovací stěny, která bude vyhovovat požadavkům na ochranu zdraví při lakování a zvýší kvalitu lakování. Zakoupením nového šnekového kompresoru s odpovídajícím výkonem žadatel dosáhne plynulého provozu všech napojených strojů a nebude docházet k jejich odstávkám. Extrémně se sníží hlučnost kompresoru, dojde ke snížení odběru elektrické energie a ke zvýšení efektivity práce. Zakoupením nové lakovací stěny žadatel docílí několikanásobné filtrace odsávaného vzduchu z lakovny a hlavně lepšího dopadu na zdraví obsluhujících pracovníků.