Rozvoj podniku Luve - Plast, Kelčany

Nositel projektu: 
LUVE - PLAST, s.r.o.
Obec: 
Kelčany
Celková částka: 
90 000 Kč
Výše dotace: 
40 500 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Společnost Luve Plast se zabývá výrobou plastových výlisků, uplatnitelných v automobilovém, technickém, potravinářském a výrobním či spotřebním průmyslu.

Předmětem žádosti o dotaci byl nákup jednoho technologického zařízení využitelného při klíčových postupech v rámci výroby plastových výrobků. Prostřednictvím nákupu uvedené technologie se zvýšíla bezpečnost a kvalita práce. Následný efekt je i zrychlení procesu výroby plastových výlisků.