Rozvoj výroby firmy Jeřela

Nositel projektu: 
Rudolf Jeřela
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
195 600 Kč
Výše dotace: 
117 360 Kč
Rok zahájení: 
2011
Rok ukončení: 
2012
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
4
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků