Rozvoj a zachování tradic v obci Nenkovice

Nositel projektu: 
Obec Nenkovice
Obec: 
Nenkovice
Celková částka: 
415 708 Kč
Výše dotace: 
332 566 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem realizace projektu bude pořízení 4 ks kompletního pánského kroje bez bot a 4 ks kompletního dámského kroje bez bot. V rámci obnovy zařízení a vybavení objektu určeného pro setkávání a konání různých kulturně-společenských akcí bude součástí předmětu projektu taktéž pořízení 28 ks nových dřevěných stolů 80x120 cm. Projekt je zaměřen především na kulturní vzdělání a obohacení občanů obce, čehož bude dosahováno konáním společenských akcí. Díky pořízení krojů v rámci realizace projektu bude zajištěn rozvoj folklórní tradice v obci Nenkovice. Hlavním přínosem realizace projektu je pořádání kulturních a společenských akcí, které povedou ke zlepšení komunitního života v obci a zapojení všech generací občanů, ke zvýšení sounáležitosti k rodné obci a zamezí možnosti odlivu obyvatel do větších měst a k celkovému zlepšení života v obci.