Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

S dětskou knížkou do postýlky

Čtenářská gramotnost neboli schopnost práce s textem a jeho porozumění je jednou z nejdůležitějších dovedností, která nás provází celým životem.

První základní kámen při tvorbě kladného vztahu ke knihám a čtení se tvoří již v útlém věku. Největší vliv má tedy nejbližší rodina.

Čtení dětem a jejich aktivní zapojení je velmi důležité. Děti si tak rozšiřují nejen svou představivost, slovní zásobu, ale také se často s hrdiny knížek ztotožňují a budují si vztah ke čtení.

Vzdělávací seminář bude rozdělen do dvou bloků po 45 minutách. V prvním bloku bude hovořit Mgr. Zuzana Teplíková – důležitost čtení dětem, její zkušenosti z praxe, praktická ukázka četby, typy na zajímavé knihy, hry a weby s ukázkou. Souběžně bude probíhat program pro děti za pomoci pracovníků z knihovny. V druhém bloku Hana Šišperová představí autorské leporelo a  ukázku práci s dětmi jakým způsobem je možné děti do čtení aktivně zapojit a rozvíjet tak jejich další schopnosti a dovednosti.

Termín konání: 9. listopadu 2017, od 16:00

Místo konání: Městská knihovna Kyjov - dětské oddělení

Lektorky:  Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková a Hana Šišperová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková je vystudovala obor Zdravotní sestra, MU PdF Učitelství pedagogiky pro střední školy, obor Logopedie a surdopedie, dále MU PdF Učitelství pedagogiky pro střední školy, obor Anglický jazyk a literatura a MU FF Informační studie a a knihovnictví. Lektoruje angličtinu pro dospělé, pracuje ve společnosti Citace.com, autorka knih, studuje homeopatii. 

Hana Šišperová vystudovala SŠ uměleckých řemesel v Brně a studovala v oboru zdravotnictví. Zajímá se o automatickou kresbu, arteterapii, psychologii a terapii a koučink osobního rozvoje metodu EFT. Ve volném čase píše knihy, navštěvuje veletrhy dětských knih. Přednáší o aktivním čtení dětem avede kurzy kreslení pro děti i dospělé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cílová skupina: Rodiče dětí v předškolním věku a děti v předškolním věku a 1 stupně základních škol, ale vítání jsou všichni, kdo mají zájem o tématiku a rádi se dozvědí nové informace

Seminář je realizován z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma.

Informační plakát akce 

Fotodokumentace z akce

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce