Šardice - kroje, ozvučení a velkokapacitní stan

Nositel projektu: 
Obec Šardice
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
430 000 Kč
Výše dotace: 
344 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je pořízení tradičních krojů pro dechovou hudbu (Mladá muzika Šardice) a pro folklórní dětský soubor a dále velmi potřebného technického vybavení v podobě velkokapacitního stanu a venkovního ozvučení, které by sloužilo při konání ať už tradičních, ale i nově iniciovaných akcí. Požadované kroje jsou slavnostními kostýmy používanými při tradičních zvykoslovných akcích a folklorních festivalech. Projekt je zaměřen především na kulturní vzdělání  a obohacení mládeže, čehož bude dosahováno konáním společenských akcí.